Jack Russell terrier skall vara en karaktärsfull, aktiv, stark och smidigt byggd jaktterrier med flexibel kropp av medellängd. De kvicka rörelserna passar det alerta uttrycket.

Pälsen kan vara slät, sträv eller raggig. Kroppen skall vara längre än den är hög, dvs. rektangulär. Kroppsdjupet, mätt från manke till bröstben, skall ha samma mått som benen, mätt från armbågarna till marken. Bröstkorgens omkrets bakom armbågarna skall vara ca 40 till 43 cm.

Jack Russell terrier skall vara livlig, alert och aktiv med ett intensivt och intelligent uttryck. Rasen skall vara framåt, orädd och vänlig med gott självförtroende.

Skallen skall vara flat, måttligt bred och gradvis avsmalna mot ögonen och det breda nospartiet. Stopet skall vara väl markerat men inte överdrivet Nostryffeln skall vara svart. Nospartiets längd från stop till nostryffel skall vara något kortare än avståndet från stop till nackknöl.

Läpparna skall sluta tätt intill käkarna och vara svartpigmenterade. Käkarna skall vara mycket starka, djupa, breda och kraftfulla. Tänderna skall vara starka och sluta i saxbett. Kindmuskulaturen skall vara välutvecklad.

Ögonen skall vara små, mandelformade och mörka med intensivt uttryck. De får inte vara framträdande. Ögonkanterna skall sluta väl an och vara svartpigmenterade.

Öronen skall vara övertippade framåt med ett svagt lyft i basen eller vara helt nedhängande. De skall ha fin struktur och vara mycket rörliga.Halsen skall vara muskulös och torr och bära upp huvudet med god hållning.

Längden från manke till svansansättning skall vara något större än mankhöjden. Ryggen skall vara plan. Ländpartiet skall vara kort, starkt och kraftigt musklat. Bröstkorgen skall hellre vara djup än bred, med gott avstånd till marken så att bröstet befinner sig mitt emellan manken och marken. Revbenen skall vara väl välvda i sin övre del mot kotpelaren, sedan bli flatare mot sidorna så att bröstkorgen kan omslutas bakom armbågarna med två händer – dvs. vara ca 40 till 43 cm i omkrets. Bröstbensknappen skall vara tydligt markerad framför skulderled-överarmsled.

Svansen kan hänga ner när hunden är i vila. När hunden rör sig skall den bäras upprest.

Historia

Pastor John Russell i England anses som rasens skapare. Han behövde en uthållig, modig jaktterrier av lagom storlek som skulle assistera foxhundarna i rävjakten. Två varianter utvecklades ur så gott som samma linjer, enda skillnaden var egentligen storlek och proportioner. Den högre, mer kvadratiskt byggda varianten är numera känd som parson russell terrier medan den lågbenta, proportionellt längre är känd som jack russell terrier. 2001 blev den godkänd av Svenska Kennelklubben. Jack russell är en av de numerärt största raserna i terriergruppen.

MÖNSTRING AV JACK RUSSELL i Sverige

Jack russell terrier godkändes som ras av FCI 2000-10-25 då också den första standarden fastställdes.När det gäller jack russell terrier har populationen varit betydligt större än vad som varit fallet med parson russell terrier. Det är också betydligt fler individer som mönstrats in i SKKs register och den inledande fasen av rasens uppbyggnad kan anses som avslutad. Av denna anledning togs undantaget för rasen bort 2006-12-31.

Varför har Jack Russell Terrier en Australisk standard?

Jack Russell Terrier har varit en godkänd ras i Australien sedan 1991.Den australiska Jack Russell Terriern hade förmånen att ha hängivna och kunniga supporters i The Jack Russell Terrier Club of Australia (Inc.), som grundades 1972. De förde stambok och hade noggrant nedtecknade stamtavlor som kunde styrkas. Klubben hade en växande grupp av typlika hundar som fått internationellt erkännande under namnet Jack Russel Terrier.

The Jack Russell Club of Australia var ansvarig för rasens utveckling fram till 1991.

I Australien registrerades 1977 st Jack Russell Terriers år 1988. Den australiska standarden är kortfattad, noggrann, beskrivande och internationellt tillämplig.Australiensarna hade erfarenhet av att tidigare ha utvecklat Border Collien som en godkänd ras och förde fram den till dess nuvarande höga standard. De utnyttjade den kunskapen också på Jack Russell Terrier.

FCI godkände rasen 2001 vilket medförde att Jack Russell Terriern erkändes av SKK.

KON