Hanar>> Tikar>> Valpar >>

 

 

Våra Jack Russell Terriers

Vi föder upp FCI och SKK godkända Jack Russell Terriers. Vår avel bygger på svenska hundar som vi utvecklar med Australiska linjer som vi anser har kommit långt i sin typavel. Vi prioriterar ett bra temprament. Samt strävar efter att föda upp friska, rastypiska Jack Russells.

Gå in i de olika menyerna ovan, för att se på våra hanar och tikar.