Vi Hoppas på nya valpar i månadsskiftet mars/april

SE 39773/2018 Saxon Hills Selma Lagerlöf
SE 65678/2021 Jackart Lime ”Dunkin”

Saxon Hills Kate Winslet har blivit Årets Jack Russell 2022 (utställning)

SAXONHILLS KATE WINSLET